Regulamin sesji pisma „Postępy Leczenia Żywieniowego" pod patronatem Polspen

- przyjmowane są streszczenia niepublikowanych prac;
- termin zgłaszania prac - 14.01.2024r. ;
- termin potwierdzenia kwalifikacji do wystąpienia - 20.01.2024r. ;
- wystąpienie - 7 - 10min (w zależności od liczby zakwalifikowanych prac), podczas sesji dyskusja i pytania
- osoba zgłoszona jako prezentująca zakwalifikowaną pracę jest zwolniona z opłaty konferencyjnej.

Prace są kwalifikowane i oceniane przez Komisję, której przewodniczy prof. Sylwia Małgorzewicz.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jedną z nagród jest możliwość publikacji w piśmie „Postępy Leczenia Żywieniowego"