Szanowni Państwo,

Po raz kolejny jest mi niezmiernie miło zaprosić do udziału w Sympozjum Terapia Żywieniowa w Onkologii. Nasze spotkanie stanowi wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich zaangażowanych w leczenie chorych z nowotworami złośliwymi, a naszym tradycyjnym celem będzie wielodyscyplinarna dyskusja. W tym roku utrzymujemy stacjonarny charakter sympozjum, wierząc, że bezpośrednia forma wymiany poglądów jest najlepszą.
Z ogromną nadzieją oczekuję naszego spotkania i dyskusji.

Serdecznie zapraszam do Bydgoszczy!

dr n. med. Michał Jankowski

Program konferencji

Konferencja odbywa się tylko stacjonarnie (offline). Zarejestrowane osoby uzyskają dostęp do nagrań z konferencji przez okres 14 dni.

Miejsce:

Budynek IFM (Innowacyjne Centrum Medyczne) Ip.
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

2 lutego piątek
 • 11:30 - 12:00 - Otwarcie
 • 11:30 - 11:45 - Wykład Konsultanta Krajowego chirurgii onkologicznej: Chirurgia małoinwazyjna robotyczna i laparoskopowa w zabiegach kolorektalnych

  Wojciech Zegarski (15 min.)

 • 11:45 - 12:00 - Zabiegi robotyczne w urologii onkologicznej i ich wpływ na zmiejszenie metabolicznego stresu okołooperacyjnego

  Krzysztof Kamecki (15 min.)

 • 12:00 - 13:00 - Sesja pisma Postępy Żywienia Klinicznego pod patronatem Polspen

  Prowadzenie: Sylwia Małgorzewicz, Michał Jankowski, Katarzyna Matysiak-Luśnia, Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Aleksandra Kapała, Stanisław Kłęk, Marcin Folwarski

  REGULAMIN

 • 13:15 - 14:20 - Sesja dietetyków klinicznych
  Współpraca lekarz - dietetyk: przypadki klininczne

  Prowadzenie: Sylwia Małgorzewicz, Zbigniew Kamocki, Marek Kunecki, Małgorzata Nartowicz

  • Opieka żywieniowa nad pacjentem z ileostomią
   Sylwia Małgorzewicz, Edyta Wernio
   Szpital Morski im. PCK w Gdyni
  • Zaawansowany regionalnie rak połączenia przełykowo - żołądkowego leczony radykalnie - opis przypadku
   Karol Tkaczyński, Martyna Rekowska
   Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
  • Żywienie w hematoonkologii - co może pójść nie tak?
   Aleksandra Kapała, Agnieszka Surwiłło-Snarska
   Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
  • Wytwarzanie gastrostomii z użyciem gastropeksji oraz wytwarzanie jejunostomii metodą chirurgiczną
   Andrzej Płoszajczak
   Meden-Inmed

  Dyskusja

 • 14:20 – 14:40 - Lunch
 • 14:40 - 15:00 - Wykład na zaproszenie:

  Zapowiedź: Stanisław Kłęk, Michał Jankowski

  • Płynoterapia i podaż elektrolitów w okresie okołooperacyjnym u chorych z nowotworami przewodu pokarmowego
   Mirosław Czuczwar (20 min.)
 • 15:05 - 16:10 - Sesja Nowotwory układu moczowego

  Prowadzenie: Tomasz Drewa, Krzysztof Kamecki, Jakub Kucharz

  • Jak przygotować chorego do dużego zabiegu urologicznego
   Tomasz Drewa (15 min.)
  • Wsparcie żywieniowe na oddziale urologii
   Marlena Jakubczyk (15 min.)
  • Leczenie systemowe w raku pęcherza moczowego
   Jakub Kucharz (20 min.)

  Dyskusja (15 min.)

 • 16:15 - 17:05 - Sesja Nowotwory przewodu pokarmowego sesja Sponsorowana Firmy BMS

  Prowadzenie: Michał Jankowski

  • Jak zoptymalizować skuteczność leczenia systemowego u chorych z nowotworami przewodu pokarmowego?
   Lucjan Wyrwicz (15 min.)
  • Leczenie zaawansowanego raka żołądka. Immunoterapia – przełom, który stał się standardem
   Manuela Las Jankowska (15 min)
  • Immunoterapia raka żołądka w praktyce klinicznej
   Magdalena Wiśniewska (10 min.)

  Dyskusja (10 min.)

 • 17:10 - 18:10 - Sesja Nowotwory przewodu pokarmowego

  Prowadzenie: Piotr Richter, Stanisław Kłęk, Andrzej Rutkowski, Dawid Murawa

  • Czy rak trzustki jest kolejną konsekwencją dysbiozy jelitowej?
   Dorota Mańkowska-Wierzbicka (15 min.)
  • Zasady kwalifikacji do rozszerzonych zabiegów przewodu pokarmowego
   Piotr Richter (15 min.)
  • Żywienie okołooperacyjne w raku żołądka
   wykład pod patronatem Firmy Baxter
   Stanisław Kłęk (15 min.)

  Dyskusja (15 min.)

 • 18:20 - 19:30 - Sesja Wielka Trójca Żywienia w onkologii

  Prowadzenie: Dorota Wierzbicka-Mańkowska, Przemysław Matras, Michał Jankowski

  • Białko
   Marcin Folwarski (20 min.)
  • Tłuszcze
   wykład pod patronatem Firmy Fresenius-Kabi
   Stanisław Kłęk (20 min.)
  • Węglowodany
   wykład pod patronatem Firmy Nestle
   Aleksandra Kapała (20 min.)

  Podsumowanie: Dorota Wierzbicka-Mańkowska

3 lutego sobota
 • 8:15 - 10:00 - Sesja edukacyjna: opieka okołooperacyjna

  Prowadzenie: Piotr Richter, Janusz Kowalewski, Stanisław Kłęk, Andrzej Rutkowski, Wojciech Szczęsny, Michał Jankowski

  • Prehabilitacja: czy taka sama przed każdym rodzajem zabiegu?
   wykład pod patronatem Firmy Olimp Labs
   Tomasz Banasiewicz (20 min.)
  • Zasady współczesnych protokołów opieki okołooperacyjnej
   Antoni Szczepanik (15 min.)
  • Przygotowanie żywieniowe przed zabiegiem u chorych z niedożywieniem i wysokim ryzykiem żywieniowym
   wykład pod patronatem Firmy BBraun
   Michał Jankowski (15 min.)
  • Profilaktyka powikłań w świetle obecnych rekomendacji
   Tomasz Olesiński (15 min.)
  • Zalecenia okołooperacyjne w przypadku zabiegów w trybie pilnym
   Jacek Szopiński (15 min.)

  Współczesny i przyszły obraz opieki okołooperacyjnej - wstęp do dyskusji
  Stanisław Kłęk (5 min.)

  Dyskusja i odpowiedzi na pytania

 • 10:10 - 11:00 - Sesja - skuteczność leczenia skojarzonego

  Prowadzenie: Manuela Las Jankowska, Dawid Murawa

  • Wybór optymalnego leczenia adjuwantowego u chorych z czerniakiem
   wykład pod patronatem Firmy MSD
   Piotr Rutkowski (20 min.)
  • Mikrobiota jako wsparcie immunoterapii
   Dorota Mańkowska-Wierzbicka (10 min.)
  • Jelitowe powikłania immunoterapii - doświadczenia własne
   Maria Kłopocka (10 min.)

  Dyskusja (10 min.)

 • 11:10 - 12:20 - Sesja Nowotwory kobiece

  Prowadzenie: Dawid Murawa, Krzysztof Tojek, Tomasz Nowikiewicz

  • Współczesne uwarunkowania chirurgii piersi
   Dawid Murawa (15 min.)
  • Kliniczne aspekty żywieniowej opieki domowej (HEN/HPN) chorych z rakiem jajnika
   Przemysław Matras (15 min.)
  • Leczenie raka piersi – omówienie wytycznych ESMO 2023
   wykład pod patronatem Firmy AstraZeneca
   Manuela Las Jankowska (15 min.)
  • Profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka jajnika i endometrium
   wykład pod patronatem Firmy GSK
   Monika Olejniczak (15 min.)

  Dyskusja (10 min.)

 • 12:30 - 13:25 - Sesja Pytania do ekspertów

  Prowadzenie: Przemysław Matras, Marcin Folwarski, Tomasz Olesiński

 • Wystąpienia (5-7 min.)

  • 1. Jak można przeprowadzić prehabilitację chorych „80+”?
   Iwona Głowacka - Mrotek
  • 2. Mikrojejunostomia czy jejunostomia - zasady kwalifikacji
   Marek Kunecki
  • 3. Czy wszystkie leki doustne mogą być podawane do przetok odżywczych? Jakich leków nie powinno podawać się tą drogą?
   Krzysztof Tojek
  • 4. Jakie są możliwości refundacji zakładania sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego u pacjentów onkologicznych w różnych trybach, w tym chorych z kartami DILO?
   Edyta Grabowska - Woźniak
  • 5. Jakie są zalecenia pooperacyjne po dużych, planowych zabiegach u niestabilnych metabolicznie
   Katarzyna Matysiak-Luśnia
  • 6. Czemu należy mieć różne worki do żywienia pozajelitowego?
   Jacek Szopiński
  • 7. Jak uniknąć nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym?
   Kinga Szczepanek

  Dyskusja

 • 13:30 - 13:40 - Podsumowanie i zakończenie

Regulamin sesji pisma „Postępy Leczenia Żywieniowego" pod patronatem Polspen

- przyjmowane są streszczenia niepublikowanych prac;
- termin zgłaszania prac - 14.01.2024r. ;
- termin potwierdzenia kwalifikacji do wystąpienia - 20.01.2024r. ;
- wystąpienie - 7 - 10min (w zależności od liczby zakwalifikowanych prac), podczas sesji dyskusja i pytania
- osoba zgłoszona jako prezentująca zakwalifikowaną pracę jest zwolniona z opłaty konferencyjnej.

Prace są kwalifikowane i oceniane przez Komisję, której przewodniczy prof. Sylwia Małgorzewicz.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jedną z nagród jest możliwość publikacji w piśmie „Postępy Leczenia Żywieniowego"

Komitet Organizacyjny

 • Michał Jankowski
 • Małgorzata Nartowicz
 • Martyna Rekowska
 • Aleksandra Różowicz Mrela

Kierownik Naukowy

 • Michał Jankowski

Partnerzy konferencji

Wystawca

Patronaty

X Sympozjum "Terapia Żywieniowa w Onkologii" jest objęta patronatem prof. dr hab. n. med. Janusza Kowalewskiego - Dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy

 • PTCHO
 • POLSPEN

Opłaty

Uczestnik

180 pln
 • 150 pln - do 10.01.2024r.
 • 180 pln - po 10.01.2024r.
 • 200 pln - w dniu konferencji
Rejestracja

Student

100 pln
 • 80 pln - do 10.01.2024r.
 • 100 pln - po 10.01.2024r.
Rejestracja

Certyfikaty

 • PTCHO

Biuro organizacyjne

Organizatorem X Konferencji "Terapia żywieniowa w onkologii" jest firma JMJ Sp. z o.o.

Dane:
JMJ Sp. z o.o.
ul. Bachmacka 6/49
02-647 Warszawa
NIP 554 21 98 780

Kontakt:
Małgorzata Machaj
email: malgorzata.machaj@jmjbiznes.pl
tal. 501-032-096