Sesja pisma Postępy Żywienia Klinicznego pod patronatem Polspen

2 lutego piątek
 • 12:00 - 13:00 - Sesja pisma Postępy Żywienia Klinicznego pod patronatem Polspen

  Prowadzenie: Sylwia Małgorzewicz, Michał Jankowski, Katarzyna Matysiak-Luśnia, Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Aleksandra Kapała, Stanisław Kłęk, Marcin Folwarski

  REGULAMIN

  • 1. Interwencja żywieniowa u chorego z zaawansowanym rakiem przewodu pokarmowego - studium przypadku.
   Patrycja Glińska
   Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
  • 2. Interwencja żywieniowa u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną- studium przypadku.
   Monika Ziętarska, Aleksandra Stanisławska, Ninela Irga-Jaworska
   Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  • 3. Zmiany stężenia poziomu aminokwasów rozgałęzionych u pacjentów operowanych z powodu guzów wątroby.
   Karolina Tkaczyk, Marlena Jakubczyk, Maciej Słupski
   Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM.UMK, Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej. CM.UMK.
  • 4. Ocena stanu odżywienia dzieci w trakcje leczenia onkologicznego.
   Dorota Bartkowiak, Hubert Poraziński, Katarzyna Podgórska, Monika Richert-Przygońska
   Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM.UMK – studenckie koło naukowe, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM.UMK
  • 5. Analiza porównawcza oceny stanu odżywienia skalą NRS-2002 pacjentów leczonych operacyjnie z powodu chorób nowotworowych i pozostałych.
   Bartłomiej Jakubczyk, Stanisław Hładoń-Wiącek, Marta Flisińska, Maciej Słupski
   Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej. CM.UMK. – studenckie koło naukowe, Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej. CM.UMK.
  • 6. Stan odżywienia pacjentów z rakiem jelita grubego zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego.
   Mateusz Chwesiuk, Nina Kimilu, Edyta Wernio, Marcin Folwarski, Sylwia Małgorzewicz
   Studenckie Koło Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • 7. Wsparcie żywieniowe jako element opieki farmaceutycznej nad pacjentem onkologicznym.
   Ewelina Lubieniecka – Archutowska
   Pracownia Żywienia Klinicznego, Apteka Szpitalna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

  Dyskusja